SQL hakkında hızlı başvuru kaynağı

VeriTabanı Komutları

VERİTABANI VE TABLO KOMUTLARI

 • Create Database: Bu bölümde kodlarla veri tabanı oluşturmayı göreceğiz.
 • Drop Database: Mevcut bir SQL veritabanını silmek için kullanılır.
 • Backup Database: Mevcut bir SQL veritabanının tam yedeğini oluşturmak için kullanılır.
 • Create Table: Bu bölümde kodlarla yeni tablo eklemeyi göreceğiz.
 • Drop Table: Varolan bir tabloyu silmek için kullanılır.
 • Truncate Table: Tablonun kendisini değil, tablo içindeki verileri silmek için kullanılır.
 • Alter Table: Bu komut, tabloya sütun eklemek, sütun silmek ya da sütunun yapısında değişiklik yapmak için kullanılır.
 • Auto Increment: Bir tabloya yeni bir kayıt eklendiğinde benzersiz bir sayının otomatik olarak üretilmesini sağlar.
 • View: SQL'de view (görünüm), bir SQL komutunun sonuç kümesine dayalı sanal bir tablodur.

SQL KISITLAMALARI

 • SQL Kısıtlamaları: SQL kısıtlamaları, bir tablodaki veriler için kurallar belirlemek amacıyla kullanılır.
 • Not NULL: Bir sütunu NULL değerleri KABUL ETMEYECEK şekilde zorlar.
 • Unique: Bir sütundaki tüm değerlerin farklı olmasını sağlar.
 • Primary Key: Bir tablodaki her kaydı benzersiz bir şekilde tanımlar. 
 • Foreign Key: Tablolar arasındaki bağlantıları yok edecek eylemleri önlemek için kullanılır.
 • Check: Bir sütuna yerleştirilebilecek değer aralığını sınırlamak için kullanılır. 
 • Default: Bir sütun için varsayılan bir değer ayarlamak için kullanılır.
 • Index:  Tablolarda dizinler oluşturmak için kullanılır.

Ara

Son eklenen

Excel-SQL Arasında Bağlantı Kurma

Veri Sekmesi ile SQL Server Bağlantısı Kurmak Veri-> Verileri Al -> Veritabanından -> SQL Server Veritabanından'a tıklayın: Var...