SQL hakkında hızlı başvuru kaynağı

Temel SQL Komutları

KOMUTLAR

 • Select Komutu: Bu komut ile tablo içeriklerini görebiliriz.
 • Select Distinct Komutu: Yalnızca farklı (yinelenmeyen) değerleri döndürmek için kullanılır.
 • Where Koşulu: kayıtları filtrelemek ve sorguları belirli kriterlere dayandırmak için kullanılır.
 • And-Or-Not Operatörleri: WHERE şartı AND, OR ve NOT operatörleriyle birleştirilebilir.
 • Order By İfadesi: Sonuç kümesini artan veya azalan düzende sıralamak için kullanılır.
 • Insert Into Komutu: insert into komutu ile tabloya kayıt girebiliriz.
 • NULL Değeri: NULL değeri olan bir alan, herhangi bir değer barındırmayan alandır.
 • Update Komutu: Veriyi güncellemek için kullanılır.
 • Delete Komutu: Veriyi silmek için kullanılır.
 • Select Top Koşulu: Döndürülecek kayıt sayısını belirtmek için kullanılır.
 • Like Operatörü: Belirli karakterler içeren kayıtları görmek için kullanılır.
 • Joker Karakterler: Bir dizide bir veya daha fazla karakterin yerini almak için joker karakterler kullanılır.
 • In Operatörü: Where koşulunda birden çok değer belirtmemize izin verir. 
 • Between Operatörü: belirli bir aralıktaki değerleri seçer.
 • Takma Adlar: Bir tabloya veya tablodaki bir sütuna geçici bir ad vermek için kullanılır.
 • Union Operatörü: İki veya daha fazla SELECT komutunun sonuç kümesini birleştirmek için kullanılır.
 • Group By Komutu: Aynı değerlere sahip satırları özet satırlarda gruplandırır.
 • Having Koşulu: WHERE koşulu toplama işlevleriyle kullanılamadığından HAVING koşulu SQL'e eklenmiştir.
 • Exists Operatörü: Bir alt sorguda herhangi bir kaydın varlığını test etmek için kullanılır.
 • Any ve All Operatörleri: Tek bir sütun değeri ile bir dizi başka değer arasında karşılaştırma yapmamızı sağlar.
 • Select Into Komutu: Verileri bir tablodan yeni bir tabloya kopyalar.
 • Insert Into Select Komutu: Bir tablodaki verileri kopyalar ve başka bir tabloya ekler.
 • Case İfadesi: Koşullara bakar ve ilk koşul karşılandığında bir değer döndürür (if-else gibidir)
 • Kaydedilen Prosedürler: Kaydedilen prosedürler sayesinde aynı SQL kodunu kaydedip, tekrar tekrar kullanabilirsiniz.
 • Tarihlerle Çalışmak: Eklemeye çalıştığımız tarihin biçiminin, veri tabanındaki tarih sütununun biçimiyle aynı olduğundan emin olmamız gerekir.

JOIN

 • Join: JOIN ifadesi, aralarındaki ilgili sütunu temel alarak iki veya daha fazla tablodaki satırları birleştirmek için kullanılır.
 • Inner Join: Her iki tabloda da eşleşen değerlere sahip kayıtları seçer.
 • Left Join: Sol tablodaki tüm kayıtları ve sağ tablodaki eşleşen kayıtları döndürür.
 • Right Join: Sağ tablodaki tüm kayıtları ve sol tablodaki eşleşen kayıtları döndürür
 • Full Join: sol veya sağ tablo kayıtlarında bir eşleşme olduğunda tüm kayıtları döndürür. 
 • Self Join: Normal bir birleştirmedir, ancak tablo kendisiyle birleştirilir. 

FONKSİYONLAR


Ara

Son eklenen

Excel-SQL Arasında Bağlantı Kurma

Veri Sekmesi ile SQL Server Bağlantısı Kurmak Veri-> Verileri Al -> Veritabanından -> SQL Server Veritabanından'a tıklayın: Var...